ADHD/ADD

KindHet is bij een voedingsonderzoek mogelijk om eventuele "voedingstriggers" op te sporen die bovenvermelde klachten kunnen uitlokken (zie methode). Kinderen met ADHD en ADD vertonen meestal overgevoeligheden voor histamine en tyramine maar soms ook voor lactose en/of fructose, bepaalde granen en melk(producten).

Hoge pijndrempel

Kinderen die met deze problemen worstelen, hebben meestal een zéér hoge pijndrempel! Ze hebben last van diverse soorten pijnen: buikpijn, hoofdpijn, felle jeuk, spierpijnen... Sommige kinderen zijn hiermee geboren en denken dat deze pijn bij het leven hoort. Soms kunnen ze het niet duidelijk maken aan hun ouders of klagen ze er niet over. Ze leren er gewoon mee leven: hun pijndrempel wordt door veel personen onderschat.

Aangepaste voeding

Deze kinderen zijn telkens meer dan bereid om hun voeding aan te passen: ze willen immers graag komaf maken met hun pijn, die soms ondraaglijk wordt. Het zijn eerder de ouders of grootouders die het soms moeilijk vinden om het menu aan te passen, bij gebrek aan tijd of omwille van de gezinssituatie.

Ook de toenemende stress (studiepakket, onbeperkt aanbod aan producten en luxeartikelen, keuzevrijheid en wisselende gezinssituaties) en de puberteit (hormonale invloed) maken kinderen gevoeliger voor bepaalde intoleranties. Niet alle stressfactoren zijn even makkelijk in te perken, zeker niet voor een kind. Maar met een aangepaste voeding kan u wél een aantal klachten gerelateerd aan ADHD verlichten en de algemene gezondheid van uw kind verbeteren. Dit leidt al snel tot goede resultaten: uw kind wordt rustiger en zijn schoolprestaties verbeteren opmerkelijk.

top ^

Webontwerp: , madebyan.be