Mogelijke rol van pseudoallergische reacties en intoleranties bij chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) en fibromyalgie

cvsHet is opmerkelijk dat de klachten bij de meeste CVS/ME-patiënten al verminderen als ze een aangepast voedingsschema volgen. De voedingsanamnese wijst meestal al op een intolerantie voor melk of melkproducten, bepaalde graansoorten en/of fruit die teruggaat tot de kinderjaren. Een afkeer voor bepaalde etenswaren kan wijzen op een intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen. Dit kan een gevoeligheid zijn voor lactose- en/of caseïne, fructose- en/of citroenzuur. Vaak blijkt ook dat koffie en sommige vetten slecht worden verdragen, wat kan wijzen op een verstoorde leverfunctie. De meeste ME-patiënten zijn daarbij ook overgevoelig voor biogene amines (histamine en tyramine) en voor alcohol.

Hoe komt het dat deze patiënten snel beterschap ondervinden als ze hun voedingsschema aanpassen?

Een significant aantal CVS/ME-patiënten vertoont kortademigheid of astma. Dit kan worden uitgelokt door allergische (IgE en IgG gemedieerde) en pseudoallergische triggers zoals tyramine en histamine. Tyramine en histamine zijn biogene amines die spiercontracties kunnen uitlokken ter hoogte van het maagdarmkanaal maar ook ter hoogte van de longen. Als dit ter hoogte van de spieren van de luchtwegen gebeurt, kan kortademigheid of astma optreden. Hierdoor vermindert de hoeveelheid op te nemen zuurstof sterk. Daarnaast kunnen histamine en tyramine ook invloed hebben op de vervormbaarheid (dilatatie en contractie) van de bloedvaten en dus ook op de bloedcirculatie. Indien de bloedcirculatie verlaagt, worden er minder zuurstof en voedingsstoffen nodig voor een optimale energieproductie en een vlugger herstel aangevoerd.

Zuurstofopname via onze longen is nodig voor energieproductie (aerobe oxidatie) waardoor we fysieke arbeid kunnen leveren. Indien er zuurstoftekort optreedt, zal het lichaam overschakelen op andere mechanismen om energie te produceren, maar dit proces is veel minder efficiënt (levert minder energie). Dit proces noemt men het anaerobe metabolisme (zonder tussenkomst van zuurstof). Het nadeel van deze energielevering is de vorming van een eindproduct namelijk melkzuur dat vermoeidheid, spierpijnen en spierkrampen in de hand kan werken. De brandstof die we gebruiken voor beide processen zijn koolhydraten (glucose).

Inname van het juiste type koolhydraten, rekening houdend met een mogelijke intolerantie voor lactose- en/of fructose en bepaalde graansoorten, is dus van groot belang voor deze patiënten ter aanvulling van hun glycogeenreserves (koolhydraten). Vetverbranding komt dan weer minder aan bod bij personen met CVS/ME, omdat zuurstof noodzakelijk is bij dit proces.
Hiernaast is het van essentieel belang om op zoek te gaan naar de triggers die kortademigheid of astma uitlokken, zodat meer zuurstof kan worden opgenomen via de longen. Op deze manier kan de patiënt overstappen naar een aerobe oxidatie.
Pseudoallergieën kunnen ook leiden tot ontstekingen in het bindweefsel, dat de structuur vormt van spieren en pezen. Als de ontsteking chronisch wordt, krijg je problemen met botontwikkeling en kalkopname. Een tekort aan kalk verlaagt de botdensiteit en vermindert de spiercontractie die noodzakelijk is voor inspanningen.

Een ander opvallend kenmerk bij mensen met CVS/ME zijn maagdarmproblemen: maagzuur, darmkrampen, constipatie, diarree en opgeblazen gevoel. Ook dit kan worden uitgelokt door biogene amines. Dit kan leiden tot dysbiose (onevenwichtige darmflora), wat de dosissen histamine, tyramine en andere toxische bijproducten in het lichaam nog zal verhogen. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Om die te doorbreken, is het nodig om zo snel mogelijk te achterhalen welke voedingstriggers de maagdarmklachten uitlokken. Ook de zogenaamde 'leaky-gut' (verhoogde darmpermeabiliteit), die men bij veel CVS/ME-patiënten aantreft en die het gevolg kan zijn van dysbiose, allergische reacties of infecties, moet worden aangepakt. Dit kan immers leiden tot voedingstekorten omdat er minder voedingsstoffen, vitaminen en mineralen worden opgenomen. En deze hebben we net nodig om energie te produceren (zie aerobe verbranding) en voor het herstellen van onze spieren.. Zoniet kan je te maken krijgen met ondergewicht (door slechte opname van de brandstoffen zullen spiereiwitten worden gebruikt als brandstofleveranciers).

Een infectie kan leiden tot meer intoleranties omwille van de verhoogde darmdoorlaatbaarheid, maar anderzijds kan door het ontwikkelen van allergieën en intoleranties de woekering van een schimmel in het lichaam ook toenemen, wat de allergieën weer doet toenemen. Intoleranties kunnen namelijk de gezondheid en immuniteit uit evenwicht brengen waardoor meerdere gastheren (vb. candida) in de darm kunnen groeien. Ook hier zal men intoleranties en allergieën moeten achterhalen.

Slaapstoornissen komen ook frequent voor bij CVS/ME. Het kan gaan om een slecht inslaappatroon, een lichte slaap of lang slapen maar zich toch nog moe voelen bij het opstaan. Ook nachtzweten, rusteloze benen en dromen zijn typische problemen.
Deze slaapstoornissen verminderen bij een groot deel van de personen na toepassing van het aangepast voedingsschema. Een groeihormoondeficiëntie kan worden vastgesteld bij CVS/ME, wat het spierherstel bemoeilijkt. Beter slapen houdt dus in dat men meer groeihormoon kan produceren, wat kan bijdragen tot een beter spierherstel.

Ook door stress, hormonale schommelingen of een seizoensgebonden allergie (pollen, schimmels..) kan het histamineniveau in het lichaam sterk toenemen waardoor de klachten vermeerderen. Tijdens deze periode is het dus van groot belang de voeding aan te passen.

Om de vermoeidheid en de bijbehorende klachten te verbeteren, is het dus aangewezen om alle mogelijke factoren tezamen aan te pakken.

top ^

Webontwerp: , madebyan.be