Mogelijke klachten

 • Intestinale klachten: krampen, constipatie, diarree, winderigheid, maagzuur, opgeblazen gevoel, spastisch colon
 • Uitputting / vermoeidheid
 • Slechte concentratie / ADD en ADHD
 • Vochtretentie (vingers,ogen, enkels...) met sterke gewichtsschommelingen als gevolg
 • Reumatische pijnen / slecht herstel na inspanning
 • Keelpijn en slijmen t.h.v. de keel
 • Sinusitis / verstopte - loopneus / niesbuien/ veel of langdurige verkoudheden
 • Oorontsteking (otitis) of oorsuizen
 • Jeukende en tranende ogen — oogontsteking (conjuncivitis)
 • Hevige transpiratie (vooral ook zweten 's nachts)
 • Hartkloppingen / bloeddrukveranderingen vb. lage bloeddruk gepaard met duizeligheid
 • Hoofdpijn/migraine
 • Slaapstoornissen: verstoord slaappatroon (inslapen, lichte slaap of vermoeidheid 's morgens), dromen, zweten, 'restless' legs of spierkrampen tijdens de nachtrust
 • Kortademigheid / astma / droge hoest / hyperventilatie
 • Prikkelbaarheid / PMS /angst /depressiviteit
 • Bloedsuikerschommelingen
 • Huid: jeuk / eczeem / roodheid / urticaria / acne / aftose / schimmelinfecties

top ^

© Christine Tobback. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opmaker.

Webontwerp: , madebyan.be